Värmlands solmässas

Seminarieprogram

Dagens seminarier kommer handla om alla mässans fokusområden; solenergi, energilagring, fordonsladdning och elfordon. Olika aspekter på dessa kommer att belysas; teknik, ekonomi, klimat- och miljöaspekter. Säkerhetsfrågor och användaraspekter kommer också att lyftas fram!

OBS! Giltig entrébiljett till mässan måste kunna visas upp tillsammans med seminariebiljett.  

Kl 10.05 - 10.15

Välkommen till Värmlands solmässa

Presentation av moderatorn Björn Jonasson och huvudsponsorn Glava Energy Center.

Per Andersson, Sustainacon Sweden AB

Kl 10.15 - 10.30

Invigning av mässan

Värmlands landshövding Georg Andrén

Kl 10.30 - 10.50

Solel, batterilager och elbilsladdning. Enskilda lösningar eller system i symbios?

11.00 - 11.20

Nya innovationer inom solel

Magnus Nilsson, Glava Energy Center

11.30 - 11.50

Sanningar och myter om elbilen

12.00 - 12.20

Varför skall man ha elbilsladdare i BRFen, på företaget och i hemmet?

12.30 - 12.50

Aktuella stöd och bidrag att söka på energiområdet med fokus på solceller och energilagring

13.00 - 13.20

Effektivare processer och en stärkt köparroll vid inköp av solcellssystem

13.30 - 14.10

Solceller - från beslut till egenproducerad solel

14.10 - 14.30

Nu blir det enkelt att köra på el med nyheten ”Ellevio Smart Laddinfra”

14.40 - 15.00

Vad är energi och klimatrådgivningen? Energioptimera i rätt ordning!

15.10 - 15.30

Systemlösningar för solelsystem med lagring

15.40 - 16.10

Byggnadsintegrerad solel

16.20 - 16.40

Regelrätta och säkra elinstallationer i solelanläggningar

16.50 - 17.10

Att skapa en mobilitetsplattform iställlet för parkering

17.20 - 17.50

Utvecklingsprojektet "Solmätt" samt tjänstepresentaion

18.00 - 18.20

Produktinfo Ferroamp - Solel 2.0, mer än bara energi!

18.30 - 18.50

Energilagringsprojektet

19.00 - 19.20

19.30 - 19.50

Kl 19.50

Moderatorn stänger dagens seminarieprogram