Värmlands solmässas

Seminarieprogram

Dagens seminarier kommer handla om alla mässans fokusområden; solenergi, energilagring, fordonsladdning och elfordon. Olika aspekter på dessa kommer att belysas; teknik, ekonomi, klimat- och miljöaspekter. Säkerhetsfrågor och användaraspekter kommer också att lyftas fram!

Värt att notera: Nedanstående program uppdateras löpande under sommaren. Exakta tidpunkter för de olika seminariepunkterna sätts i augusti.

Kl 10.10

Välkommen till Värmlands solmässa

Presentation av moderatorn Björn Jonasson och huvudsponsorn Glava Energy Center.

Per Andersson, Sustainacon Sweden AB

Solel, batterilager och elbilsladdning. Enskilda lösningar eller system i symbios?

Sanningar och myter om elbilen

Varför skall man ha elbilsladdare i BRFen, på företaget och i hemmet?

Aktuella stöd och bidrag att söka på energiområdet med fokus på solceller och energilagring

Effektivare processer och en stärkt köparroll vid inköp av solcellssystem

Solceller: Allt du behöver veta från installation till faktura

Vad är energi och klimatrådgivningen? Energioptimera i rätt ordning!

Systemlösningar för solelsystem med lagring

Byggnadsintegrerad solel

Regelrätta och säkra elinstallationer i solelanläggningar

Utvecklingsprojektet "Solmätt" samt tjänstepresentaion

Produktinfo Ferroamp - Solel 2.0, mer än bara energi!

Nya innovationer inom solel

Magnus Nilsson, Glava Energy Center

Köp inte en elbil! - Nästa bil blir en???

Aktuella stöd och bidrag att söka på energiområdet med fokus på solceller och energilagring

Kl 19.45

Moderatorn stänger dagens seminarieprogram